Мирон Угрин


Проведення субантральної аугментації з використанням ксеногенних матеріалів при хронічних захворюваннях верхньощелепних пазух

Cубантральна аугментація при проведенні протезної реабілітації з опорою на імплантати в дистальних відділах верхньої щелепи і на далі є приорітетним способом реабілітаціі пацієнтів при повній чи частковій втраті зубів в цих ділянках. Важливими критеріями для вибору цієї процедури є, як мінімум, здоров’я гайморової пазухи, оптимальні анатомічні  умови, а від типу протезної конструкції, функціональної, функціонально-естетичної чи естетичної залежить вибір техніки аугментації в дистальних відділах верхньої щелепи – стандартна субантральна аугментація чи в поєднанні з вертикальною аугментацією альвеолярного паростка.

На основі ретроспективного аналізу 16-тирічного досвіду проведення субантральної аугментації з використанням остеодуктивних матеріалів в чистому вигляді було вивчено ефективність застосування матеріалу Bio-Oss та колагенових мембран Bio-Gide при субантральній аугментації в умовах наявності її хронічних захворювань та розроблено протокол співпраці стоматолога і отоларинголога від діагностики та планування до лікування та спостереження.

За даними H.Behrbohm  82%  всіх хронічних захворювань верхньощелепного синусу – поліпи, кисти та ін. локалізуються на дні синуса, незалежно від риногенного чи одонтогенного походження, тобто саме в ділянці проведення субантральної аугментації, що часто ставить під питання можливість її проведення.

В 2004 році M.Uhryn було запропоновано спільну тактику співпраці з отоларингологом при проведенні субантральної аугментації при хронічних захворюваннях верхньощелепного синуса з використанням остеокондуктивного матеріалу Bio-Oss та колагенових мембран Bio-Gide з використанням традиційної техніки доступу та ендоскопічної техніки. Представлено віддалені результати цієї співпраці та протоколи ведення таких пацієнтів.